Címlap Balhé Elmaradt a sí...

Elmaradt a síkosságmentesítés, a lakók szórták a sót

Elő lehet venni a lapátokat! - VideóPécs
Cikkünk frissítése óta eltelt 6 hónap, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Az egy héttel ezelőtti havazás annyira kifogott a Biokomon, hogy elfelejtették a Tettye legkritikusabb utcáját síkosságmentesíteni. Ezért az egyik közelben lakó 20 kiló sóval a sötétben indult el a Nap utcából a Cserző közbe, hogy a feltorlódott autósokon segítsen. A lakóknak és ingatlantulajdonosoknak is vannak azonban jogszabályban foglalt kötelességeik, ennek része a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés is. Mutatjuk a 2021-es városi rendelet szabályait!

 

Olvasónk még aznap este jelezte a problémát a Biokom ügyeletén, de csak másnap jöttek kézzel leszórni a környék utcáit.

„Közel 20 autó próbált hazajutni ma este (többek között mi is). Az igencsak „sikeresnek tartott” cirkulációs forgalmi rendnek köszönhetően a sor vége a volt kesztyűgyár épülete előtt áll.

A Cserző köz elégtelen járófelületű útszakaszán a helyzet ugyanez, képtelenség gépkocsival hazajutni. Megoldás az lett, hogy hazaballagtam a jeges úton és 20 kiló sóval visszatérve (a sót köszönöm, ne fizessétek ki, felajánlom) egy 20 perces kaparást és jégverést követően úgy ahogy el lehetett jönni az útszakaszon, de utánunk az utca szinte azonnal lefagyott.

Felhívtuk a Biokom ügyeletét, ahol az volt a válasz, hogy „jó, majd küldünk valakit”. P. Horváth Tamás (a körzet önkormányzati képviselője) annyit mondott, hogy ő állítólag már kora délután szólt a városüzemeltetés felé. Láthatóan semmi sem történt. De

még annyi sem jutott senkinek sem az eszébe az üzemeltetéstől, hogy kirakjanak mentesítő anyagot depóba az érintett szakaszra, hogy tudjunk magunkon segíteni, ha kell”

– áll abban a levélben, amit a Nap utca egyik lakója küldött este Ruzsa Csaba alpolgármesternek.


Egy kis havazás megbénította a Tettyét

A választ már csak másnap délután kapott gazdasági alpolgármesteri referenstől Bérces-Nagy Gábortól.

A Biokom Kft. munkatársai még az éjjel elvégezték az utca síkosságmentesítését, az esetleges későbbi havazásra felkészülve pedig külön homokos keveréket is kiszórtak. Mellékelem a Biokom ügyvezetője által alpolgármester úr részére a helyszínről készített fotókat.”

Ezeken a fotókon éppen az nem látszik, hogy leszórták volna bármivel is, a szép havas utca és sötétség viszont igen.

A síkoságmentesített utca az önkormányzat szerint ilyen

Olvasónk ma (január 15-én) újabb levelet írt Ruzsa Csaba alpolgármesternek, hogy hétfőn este egy újabb havazás jön, ezért ne feledkezzenek meg a síkosságmentesítésről.

„Az időjárás előrejelzés a mai napra (január 15) esőt, ónos esőt, később havazást prognosztizál. A január 8-i „meglepetést” (közlekedési káoszt) elkerülve kérem, hogy a Tettye városrész Vince u., Cserző köz síkosságmentesítésére készüljenek fel, ha kell az érintett utcák „előkezelésével”! Egyben jelzem,

a Vince u., Cserző köz sarkára kidobott 4 lapát homok a kézi mentesítésre elégtelen, azt a gyerekek széthordták, a kutyák belepiszkítottak! Ön sem nyúlna hozzá szükség esetén jó szívvel.

Kérem legalább olyan tárolót helyezzenek ki az érintett területre, mint pl. Nap u. teteje.”

Most szinte azonnal megfogadták tanácsát, így hétfőn ebéd után már meg is jelent három biokomos egy platós autóval, amelyről lapáttal szórták a homokos sókeveréket a tettyei utcákra.Egy önkormányzati rendelet egyértelműen leírja az ingatlantulajdonosok és a lakók kötelességét, ezt érdemes elolvasni, mielőtt a Biokomra hárítjuk a felelősséget.

Az ingatlantulajdonosok köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségeit a közgyűlés 44/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelete szabályozza. Az 5. § szerint:

(1) A közterülettel határos beépített, vagy beépítetlen ingatlanok tulajdonosai, használói

  1.  az ingatlan előtti járdaszakasz tisztántartására,
  2. a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyainak tisztántartására,
  3. tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartására,
  4. a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítására vonatkozó kötelezettségeire a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: ÉVM-EüM együttes rendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy ha ingatlan és közút között nincs zöldsáv, akkor is az úttestig terjedő teljes területre kell teljesíteni az előírásokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek gondoskodni:

  1. az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára csorgásának és a hó lecsúszásának megakadályozásáról, továbbá a hó és jég okozta balesetveszély elhárításáról,
  2.  az épület csapadékvizeit közterületekre kivezető, közterületen megépült csapadékvízelvezető rendszer (többek között: járdába épített tisztítóaknák, folyókarácsok, kifolyócsövek, nyílt folyókák) tisztántartásáról és karbantartásáról,
  3. az ingatlan és a közút közötti zöldterület szükség szerinti lenyírásáról,
  4. az épületen lévő madárfészkelő helyek alatti, burkolat.

(3) Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa, birtokosa van, úgy a kötelezettség a tulajdonosokat, birtokosokat egyenlő arányban terheli.

(4) Társasházban lakó ingatlantulajdonosok esetén amennyiben a társasház alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata vagy házirendje erről rendelkezik, a társasház vonatkozó okirata irányadó a tulajdonosokat terhelő köztisztasági kötelezettség teljesítése tekintetében. Ilyen okirat hiányában a (3) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

(5) A szomszédos ingatlanok közötti – közterületnek minősülő – területsávok vagy átjárók esetén a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosokat egyenlő arányban terheli.

(6) Az ingatlan tulajdonosa, használója tisztántartási kötelezettségének szükség szerint – porképzés nélkül – köteles eleget tenni.