Címlap Gazdaság Négy gazdaság...

Négy gazdaságfejlesztési kormánybiztost nevezett ki Orbán Viktor, egyikük pécsi!

Cikkünk frissítése óta eltelt 2 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

A Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa lett Mikes Éva, immár hivtatalosan is, miután megjelent ez a Magyar Közlönyben. Rajta kívül még három ilyen kormánybiztos van az egész országban: Északnyugat-magyarországi, Északkelet-magyarországi, és a Dél-alföldi régióban. Mikes Évához Tolna, Baranya és Somogy megye fejlesztései tartoznak majd.  

A kormánybiztosokat személyesen Orbán Viktor nevezte ki. Mikes Éva feladata az lesz, hogy

  • figyelemmel kíséri a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő ágazati európai uniós és nemzeti forrásból megvalósuló fejlesztési koncepciók, tervek előkészítését és végrehajtását,
  • tájékozódik a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett beruházásokról és fejlesztési igényeikről,
  • véleményezi a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő fejlesztési terveket – ideértve a turisztikai fejlesztési térség tervezésével és a tervezett turisztikai projektekkel kapcsolatos dokumentumokat is –, valamint
    a Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséhez kapcsolódó, európai uniós és központi költségvetési források biztosítását szolgáló döntések tervezeteit,
  • a döntésre, illetve annak előkészítésére jogosultnak javaslatot tesz fejlesztések megvalósítására,
  • részt vesz a feladataihoz kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.

Együttműködés

A kormánybiztos együttműködik a gazdasági együttműködésben érintett, illetve a Gazdaságfejlesztési Zónában megvalósuló fejlesztésekhez csatlakozó régiók állami, önkormányzati és gazdasági szereplőivel, az egyes tervek és koncepciók véleményezése körében a Pécsi Tudományegyetemmel, és valamennyi, a fejlesztésekkel érintett állami, önkormányzati és civil szervezettel.

A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a Miniszterelnökséget vezető miniszter útján irányítja.

A Kormány arra is felhívta az irányítása alatt álló szervek és intézmények figyelmét, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges adatokat, információkat és elemzéseket bocsássák Mikes Éva rendelkezésére.

A Magyar Közlönyben az is olvasható, hogy a kormánybiztos irodája – lehetőség szerint – a megyeházán legyen.

Komoly pozíció, komoly erővel

Mikes Évának jogász és területfejlesztési specifikációjú közgazdász végzettsége is van. Már az első Orbán-kormány idején is a területfejlesztési ügyekért felelt a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkáraként. Feladata a terület- és igazgatáspolitika, területfejlesztési intézményrendszerrel kapcsolatos jogalkotási feladatok, területfejlesztési intézményrendszer szakmapolitikai és törvényességi felügyelete, és az EU csatlakozás szakmapolitikai előkészítése volt.

Országgyűlési képviselőként a Fidesz Frakció területfejlesztési munkacsoportjának vezetője volt.

Szakmai feladatait 1995-ben kezdte a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt.-ben, de 2003-tól már tagja volt a Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Tanácsadó Testületének, ahol a nemzetközi fejlesztési együttműködési programok tervezésével és elemzésével foglalkozott.

2006-tól a BIOKOM területfejlesztési tanácsadója lett, ahol a regionális fejlesztési programok területfejlesztési kérdéseinek elemzése, a Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt előkészítése tartozott hozzá.

2010-től szakmai tanácsadó lett a Transznacionális és Interregionális Programok Nemzeti Bizottságában, de ezzel egyidőben az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Monitoring Bizottságának tagjaként is dolgozott.

A Megyei Jogú Városok Szövetségének küldöttjeként település-üzemeltetési közszolgáltatások elemzésével foglalkozott a Belügyminisztérium Település-üzemeltetési Tanácsában.

2007 és 2010 között szakmai vezetője volt a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Területfejlesztési Bizottságának. Itt elsősorban az önkormányzatok településfejlesztési és térségfejlesztési tevékenységének elemzése volt a feladata.

Mindezek mellett határokon átívelő területfejlesztési projektekben és programokban is részt vett, és magyar igazgatóhelyettese lett a Pannon Európai Területi Társulásnak (ebben három ország vesz részt: Horvátország, Magyarország és Szlovénia).

2007 és 2017 között jogi igazgatója volt a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-nek, amelyen keresztül százmilliárdos nagyságrendű fejlesztést valósítottak meg Pécsett. EU és hazai támogatású fejlesztési projektek tervezésével, előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos jogi feladatokat végezte a cégben.

Szaktudását még politikai ellenfelei sem vonták kétségbe soha. Az aktív politizálástól már 15 éve, a kétezres évek közepén vonult vissza, szakmai feladatait máig végzi.

Igyekszünk Mikes Évával személyesen is beszélni, kérünk interjút is. Ha sikerül, külön cikkben mutatjuk majd be, mire készül a régióban.