Címlap Meteor Megszűnik az ...

Megszűnik az Országos Meteorológiai Szolgálat!

Cikkünk frissítése óta eltelt 3 hónap, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat 2023. december hó 31. napjával történő átalakulásával feladatait a jogutódnak tekintendő 100%-os állami tulajdonban lévő HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság veszi át azzal, hogy a jogutód feladatai kibővülnek

olvasható a kormány indoklásában, amit az Index vett észre.

A Magyarország nemzeti meteorológiai szolgáltatójáról és a meteorológiai tevékenységről szóló rendelet hatálya kiterjed a meteorológiai tevékenységet folytató természetes és jogi személyekre, állami szervekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetekre, a nemzetközi szerződésekből adódó meteorológiai feladatok ellátására.

A tervezet megkülönbözteti, elkülöníti a meteorológiai tevékenységeket az állami meteorológiai tevékenységtől.

Az állami meteorológiai tevékenység körében ellátandó feladatok a következők:

  • a nemzeti meteorológiai adatbázisra támaszkodó elemző, értékelő és előrejelző rendszer működtetése, meteorológiai adatok és meteorológiai információk előállítása;
  • a meteorológiai tevékenység során előállított hiteles meteorológiai adatok és meteorológiai információk közzététele;
  • a polgári és állami célú repülések végrehajtásához szükséges speciális meteorológiai adatok és meteorológiai információk előállítása;
  • az állami rendezvények és programok meteorológiai támogatása; továbbá
  • az állami vízgazdálkodási közfeladatok ellátásához meteorológiai adatok és meteorológiai előrejelzések biztosítása.

A nemzeti meteorológiai szolgáltatóként leírt állami cégnek pontosan meghatározták a feladat- és hatáskörét.

A jövőben a társaság egyebek mellett a meteorológiai folyamatokról, a szélsőséges időjárási helyzetekről, a főbb éghajlati tényezőkről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig kell a környezetvédelemért felelős miniszternek, vagyis Lantos Csabának jelentést készítenie; a megújulóenergia-termelést támogató meteorológiai szolgáltatásokat fejlesztenie, a szél- és napenergia-termelés előrejelzésének hatékonyságát javító előrejelzéseket előállítania.

Vége a magán időjósoknak?

A Portfolio szerint a kormány terve, vagy döntése alapjaiban befolyásolja a Magyarország területén meteorológiai tevékenységet folytató szervezetek – beleértve a természetes és jogi személyeket, állami szerveket és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezeteket – működésére is. Emellett a nemzetközi szerződésekből adódó meteorológiai feladatok ellátására is kiterjed.

Az értelmező rendelkezések részletesen definiálják a meteorológiai tevékenységekkel kapcsolatos fogalmakat és szabályokat. Például, a rendelet hatálya alá tartozó meteorológiai adatoknak hiteles meteorológiai adatoknak kell lenniük, amelyeket minőségirányítási rendszerrel rendelkező szervezet kalibráló laboratóriumban működtet. Ha a nyilvánosság meteorológiai tájékoztatására irányuló tevékenység során, a piaci szereplők nem felelnek meg ennek a követelménynek,

AKKOR AZ EREDMÉNYEIKET, ELŐREJELZÉSEIKET STB. A „NEM HITELES ADAT” KIFEJEZÉS HASZNÁLATÁVAL MEGJELÖLVE TEHETIK MAJD CSAK ELÉRHETŐVÉ ÉS SZOLGÁLTATHATJÁK MÁS FELÉ.

A rendelet meghatározza a jogi következményeket azok számára, akik nem tartják be a meteorológiai tevékenységekre vonatkozó szabályokat és előírásokat. Ezek közé tartozik a pénzbírság, a tevékenység felfüggesztése vagy a meteorológiai jogosultságok visszavonása is.

Összesen 25 másik rendeletet is módosítani kell az OMSZ megszűnése miatt, amelyekben mindenhol a HungaroMet nevét kell feltüntetni.

(via Index.hu, Porfolio.hu)