Címlap Múltidéző Öngyilkosság:...

Öngyilkosság: „amelyről a krónikás tolla beszámolni köteles”

Cikkünk frissítése óta eltelt 3 hónap, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Az elmúlt 150 éveben rengeteg öngyilkosságról számolt be a pécsi sajtó. A második világháborúig sokan a pécsi köztemetőben vetettek véget életüknek. Volt, aki pisztollyal, de a többég egyszerűen felkötötte magát egy fára. Az emberi tragédiák búcsúleveleiből válogattunk.

1910 – A kártya áldozata

Stuhl János gépész a napokban 800 koronát elkártyázott. Efeletti bánatában felakasztotta magát. Búcsúlevelében azt írja feleségének, hogy azért akasztja fel magát, mert az az ember, aki 800 koronát elkártyázik nem méltó olyan jó asszonyra, mint a felesége.

1911- Lövés a temetőben

A pécsi diáköngyilkosságok száma tegnap ismét megszaporodott eggyel. A budai külvárosi régi temetőben vasárnap délután 2 órakor a pécsi főgimnázium egyik hetedikosztályú tanulója fejbe lőtte magát és nyomban meghalt. Rövid időközben ez már a negyedik öngyilkosság Pécsett, amelyről a krónikás tolla beszámolni köteles. A szomorú eset részletei a következők:

„A nevem Hauk Kálmán, gimnáziumitanuló. Apám Hauk Antal kereskedő, aki az Ágota utca 5. szám alatt lakik. A telefonszáma: 389. Kérem őt az öngyilkosságról kíméletesen értesíteni. Tettem okát ne kutassák, mert azt úgy se fogják kitalálni. Egyet kérek még: ne boncoljanak fel. Isten vele. Hauk Kálmán”

1927 – Mérgezés

Az illető a 21 éves Gáspárdi József mechanikus tanonc, aki az Irgalmasok utcája 8. szám alatt lakik. A fiatalember a kora reggeli órákban még eddig meg nem állapított mérget vett be és mire észrevették, már görcsökben vonaglott az ágyában.

Az életuntság okára csak később derült világosság abból a levélből, amelyet Gáspárdi József intézett az édesanyjához. Ebben a búcsúlevélben a szerencsétlen fiatalember először megköszöni édesanyja határtalan jóságát, amelyet soha az életben nem fog tudni meghálálni. Sajnálkozását fejezi ki, hogy nem tudja ellátni édesanyját, mert nem tud álláshoz jutni és kenyeret keresni. Elmondja, minden törekvése az volt, hogy eltarthassa édesanyját és önmagát, így, kereset nélkül úgy érzi, terhére van mindenkinek, még az édesanyjának is. Nem kívánhatja, hogy 21 éves létére édesanyjára szoruljon, ezért eldobja magától az életet.

1931 Öngyilkosság a határvonalon

A napokban Kásád község mellett az éjjeli órákban agyonlőtte magát egy fiatal jugoszláv határőr. Az öngyilkos katona szolgálati fegyverével oltotta ki életét, a golyó a torkán ment keresztül és azonnali halált okozott. Az öngyilkosságról talán nem is szerettek volna tudomást a magyar hatóságok, ha a határőr halála különös módon nem komplikálódik. A jelentés szerint a holttest felső része magyar földön feküdt.

Azt írta a szerb uniformisba bujtatott pozsegai horvát fiú utolsó üzenetül, hogy nem tud belenyugodni fajtájának elnyomatásába és ezért dobja el magától az életet. Lehet, hogy ennek a levélnek leplezetlen őszintesége volt az oka annak, hogy a szerb bizottság a jegyzőkönyv felvétle után az elszakított Tarjánon nagy dáridót csapott, a holttestet pedig két napig otthagyták heverni a határ mentén, esőben, viharban és csak harmadnap vitték el bajtársai. Ehhez az emberietlen eljáráshoz nem kell kommentár, ép úgy, mint a megdöbbentő búcsúlevélhez, amelynek tragikus soraiból a magyar szentkoronától elszakított 4 millió horvát kisebbség kiált igazságért a világ hatalmasaihoz.

1932 – Lefejezte magát

A siklós-nagyharsányi vasútvonal mentén a véresen összetört test a vasúti pályán kívül hevert, míg a lefejezett fejet a sínek között megalvadt vértócsában találták meg. A csendőrök kikutatták a holttest ruháit, de a kabátzsebben csak három összegyűrt papírlapot találtak és egy hosszú ceruzát. A papírdarabokon néhány kusza sorban mondott búcsút az öngyilkos szüleinek, Szabó János és Huber Ferenc nevű barátainak. A szülőkhöz írt búcsúlevél így hangzik:

 — Kedves Szüleim! Ne haragudjanak, de máskép nem tehettem. Elmegyek oda, ahonnan nincs visszatérés. Bocsássanak meg tettemért.

Öngyilkosok a havi statisztikában

A második világháború után a sajtó születési és halálozási rovatában rendszeresen, minden hónapban beszámoltak az öngyilkosságokról.

Pécs város természetes szaporodása megállt, amíg 84 volt az élveszülésesek száma, ezzel szemben 100-an hunytak el,  vagyis a város lakossága ismét csökként 16 fővel. A házasságkötések száma ismét 60 volt. Érdekes, hogy a halálokok közti magas fokon szerepel a szervi szívbaj: 16, gümőkór: 9, rák: 6. A megállapítás szerint januárban 5 baleset fordult elő és 7-en követtek el öngyilkosságot.

1957 Családirtás Pécsváradon

Amikor felesége boncolását végzik, kiderül, hogy Buják Péter nem háromszoros, hanem ötszörös gyilkos. Mert nemcsak önmaga életének vetett véget, nemcsak kislányát és feleségét ölte meg, hanem meggyilkolta két születendő ikergyermekét is.

„Kedves Szüleim, pár soraim a legjobb egészségben találja kedves mindnyájukat. Én hála Istennek meg vagyok erőben, egészségben, amit kedves mindnyájuknak is tiszta szívből kívánok. Kedves Szüleim, tudatom, hogy ma, vasárnap szerettem volna haza menni, de mivel hogy rossz a vonatközlekedés, nem tudtam volna visszatérni mire szolgálatba kell menni. Nagyon fontos lett volna, mert bizonyos adatokat szerettem volna beszerezni, mert olyan komolyra ment a dolog köztünk a Margittal, hogy mindenből ki akar zárni, hogy minden az övé… És ezek után életet folytatni nem lehet, mert sajnálom a családom. Oktalanul kényszerítettek, hogy hagyjam el a családom.” A „családom“ szót aláhúzta és mintha egy könnycsepp elmázolta volna.

1970 A huszonötödik öngyilkosjelölt

Tegnap elkészült a pécsi mentők januári statisztikája. Van benne egy megdöbbentő szám: januárban huszonöten kísérelték meg az öngyilkosságot. Egyetlen hónap alatt.

A huszonötödik öngyilkosjelölt — egy huszonhárom éves lány — búcsúlevele egy huszonhat éves fiúnak:

„Mégiscsak írok Neked! Tudom, hogy nem szerettél, legfeljebb majd kellemetlen lesz, ha azt beszélik, hogy egy lány Miattad lett öngyilkos. De igazán úgysem sajnálsz! Engem már nem is érdekel semmi. Olyan, de olyan üres lettem és ne hidd, hogy ez csak egy hangulat. Régóta mindig ilyen vagyok, ilyen lettem. Nem tudok örülni egy ruhának, a bőrszoknyának sem, amit vettél. Ne haragudj ezért, de semmi sem érdekel. Még a munkám sem, pedig azt szerettem csinálni. Most is csak azért írok, hogy mindent, ami a Tiéd, megtalálsz majd a legfelső szekrényfiókban, az amerikai nyakkendődet is, amit nálam felejtettél, utoljára. Már több, mint két hete kiválogattam. Most egyedül vagyok, mint mindig, de ez most talán jó”.

A kislány, a huszonötödik, oldalt hajtja fejét a párnán. Megmentették.

FONTOS!

A Kék Vonal ingyenes és név nélkül hívható segélyvonalát, a 116-111 -es számot a nap 24 órájában hívhatják a segítségre szoruló fiatalok. 

Segítségre van szükség?

Ha öngyilkossági gondolatai vannak, hívja a 116-123 -as lelki elsősegély telefonszámot.

Ha öngyilkossági szándéka van, hívja a 112 -t!

A pszichiátriai gondozók országos listáját és térképét itt találja!