Címlap Baranya Elhunyt Kocsi...

Elhunyt Kocsis Miklós, a Pécsi Tudományegyetem docense

Cikkünk frissítése óta eltelt 1 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Meghalt 39 éves korában Kocsis Miklós jogász, közgazdász, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMKI) igazgatója – tudatta az MMA hétfőn.

Mint a közleményben olvasható, a Pécsi Tudományegyetem docense, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, az MMA és az MTA köztestületi tagja vasárnap halt meg tragikus hirtelenséggel.

Kocsis Miklós jogász diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) kapta 2006-ban, 2013-ban okleveles közgazdász szakon szerzett diplomát.

2015-BEN LETT INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSSAL EGYBEKÖTVE AZ MMA AKKOR ALAPÍTOTT MŰVÉSZETELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI KUTATÓINTÉZETÉNEK (MMKI) FŐMUNKATÁRSA, 2016-BAN HABILITÁLT A PTE-N.

Kocsis Miklós a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara Alkalmazott Művészetek Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa volt, itt kutatómunkáját az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszékén végezte 2019-től.

A pécsi Óriás Nándor Szakkollégium alapító elnökeként, valamint több egyetem doktori iskoláinak előadójaként és a pécsi Filozófia Doktori Iskola akkreditált törzstagjaként a tudományos utánpótlás biztosításában is szerepet vállalt.

Kocsis Miklós fiatal kora ellenére kétszáz publikáció – köztük több általa írt vagy szerkesztett kötet – szerzője, félszáz hazai és nemzetközi konferencia előadója volt. Kutatási területe az alkotmányjog, kulturális jogok, tudományfilozófia, valamint az államtudomány makrogazdasági kérdései voltak.

Jelentős szakmai és közéleti – így különösen országos érdekképviseleti szerv vezetésében, intézményátszervezésben, szervezetfejlesztő munkában és szakmapolitikai egyeztetések során szerzett – tapasztalatokkal rendelkezett, kulturális jogi (művészeti és oktatás jogi) és közjogi területen kiterjedt kutatói, valamint szakértői tevékenységet folytatott.

A KODIFIKÁCIÓ ÉS KÖZIGAZGATÁS FOLYÓIRAT, TOVÁBBÁ A KODIFIKÁCIÓ CÍMŰ LAP SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAGJA, SZERKESZTŐJE ÉS A KÖZJOGI SZEMLE SZERKESZTŐJE VOLT.

Az MMKI a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatára jött létre, emellett a kutatóintézet végzi 2018-től az MMA művészeti ösztöndíjprogramjának lebonyolítását is.

MINT ÍRJÁK, ENNEK AZ INTÉZMÉNYNEK A KIÉPÍTÉSE ÉS IGAZGATÁSA LETT KOCSIS MIKLÓS LEGNAGYOBB ÉS SZÁMÁRA LEGKEDVESEBB FELADATVÁLLALÁSA.

Sokoldalú tudományos, oktatói, szakértői, illetve szakmai közéleti munkájáért, „széles körű társadalomelméleti, valamint tudományszervezői tevékenységéért” 2020-ban a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehette át.