Cikkünk frissítése óta eltelt 1 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Két féléves klinikai kutatási menedzser szakirányú továbbképzés indul 2023 őszén a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar és a pécsi Általános Orvostudományi kar együttműködésében, mely ajtót nyit az orvostudományi kutatások világába. Az így megszerzett tudást a humán klinikai vizsgálatok területén kamatoztathatják a posztgraduális képzés végzettjei.

Az idén szeptemberben induló képzés széles spektrumú, hasznosítható tudást kínál, mindössze két félévbe sűrítve. Ahogy az a PTE Gyógyszerésztudományi Kar weboldalán elérhető szakismertetőben áll, a képzéssel kiemelten az egészségügyi intézmények dolgozóit kívánják megszólítani, ideális választás azoknak, akik érdeklődnek a humán klinikai vizsgálatok iránt. A szakirányú továbbképzés a klinikai vizsgálatok területén elvárt hozzáértéssel, jártassággal rendelkező munkavállalók ismereteinek megalapozását és bővítését célozza meg.

A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik az orvostudományi kutatások megtervezésétől a protokoll és költségvetés kialakításától a kivitelezéséig és a publikációig a vizsgálóhelyen képesek a vizsgálatvezető munkáját segíteni. A leendő klinikai kutatási menedzserek frissen szerzett, célzott szaktudásukkal vonzóbbá tehetik az adott vizsgálati helyet, munkacsoportot, szakmai csapatot a klinikai vizsgálatok szponzorai számára.

A képzést sikerrel teljesítők a frissen szerzett szaktudásukkal képessé válnak különböző humán klinikai vizsgálatok megtervezésére, lefolytatására, illetve azokba való bekapcsolódásra.

A végzett hallgatók az elsajátított ismeretek révén bekapcsolódhatnak a kereskedelmi és akadémiai, vagy más néven „investigator initiated” célú humán klinikai vizsgálatokba, azok szakmai koordinációja is eredményesebbé, megalapozottabbá válhat.

A két szemeszteres szakirányú továbbképzés során a hallgatók megismerik az orvostudományi kutatások tervezésének folyamatát, ideértve a kutatás/humán klinikai vizsgálat protokolljának, betegtájékoztatójának és beleegyező nyilatkozatának megírását, költségvetés kialakítását, illetve a kutatás engedélyeztetésében való közreműködést, a kivitelezéstől a publikációig. Megismerkednek a klinikai kutatás-fejlesztés világával, betekintést nyernek a gyógyszerinnováció, illetve készítményfejlesztés elveinek területére.

A tanulmányok során körüljárják a humán klinikai vizsgálatok jogszabályi hátterét, etikai kérdéseit, a gyógyszerbiztonság, a farmakovigilancia kérdéskörét, a terület minőségbiztosítási és minőségellenőrzési szegmensét, emellett kommunikációs és információtechnológiai, valamint angol szakmai alapismeretekkel, szaknyelvi ismeretekkel is bővül tudásuk.

Fontos, hogy orvos- és egészségtudományi háttérrel rendelkezzenek a jelentkezők

Ahhoz, hogy valaki jelentkezhessen a pécsi gyógyszerészkar és a pécsi orvoskar kollaborációjában megvalósuló képzésre, elengedhetetlen az orvos- és egészségtudományi képzési területen osztatlan képzésben szerzett végzettség, vagy orvos- és egészségtudomány területen alapképzésben szerzett oklevél és legalább egy év humán klinikai vizsgálatokhoz kapcsolódó tevékenység igazolása.

  • A képzés díja: 250 000 forint/félév
  • Megszerezhető kreditmennyiség: 60
  • Munkarend: levelező, az oktatást pénteki, illetve hétvégi napokra ütemezik.
  • Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 10.

A szakirányú továbbképzésről részletes információk a képzési és kimeneti követelményekben érhetők el.