Címlap Közélet Az Egészséges...

Az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzetközi Visegrádi Alaphoz

Cikkünk frissítése óta eltelt 10 hónap, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzetközi Visegrádi Alaphoz „Active Ageing in V4 countries” (Aktív időskor a V4 országokban) címmel. A projekt 2022 júliusa és 2023 júniusa között valósult meg.

A projekt célja az aktív időskori élet elősegítése, az idősek bevonását célzó hatékony módszerek feltárása, hogy az idősek rendelkezzenek azon lehetőségekkel és információkkal, melyek szükségesek az aktív élet fenntartásához, nem kizárólag fizikai, hanem szellemi és mentális vonatkozásaiban is. Az aktív életet élő idősek számának emelkedése csökkenti a növekvő elöregedő társadalomból eredő gazdasági, egészségügyi terheket

Projekt partnerek:

 • Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete, Egészséges Városért Alapítvány Pécs (Magyarország) – projektvezető
 • Brno Városa (Cseh Köztársaság)
 • Łódź Városa (Lengyelország)
 • Dunaszerdahely Városa (Szlovákia)

A közép-európai országok közös kulturális-történelmi hátterén túl a partnerekben még közös volt az is, hogy mindannyian tagjai a WHO Európai Egészséges Városok Hálózatának – projektvárosként és/vagy nemzeti hálózat tagjaként.

Célok:

 • A projekt partnerek közötti információcsere, az aktív idősödés és az aktív időskori élet fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben és módszerekről;
 • Az idősek igényeinek és véleményének felmérése, az aktív idősödés fejlesztésének lehetőségeiről;
 • A jó gyakorlatok összegyűjtése – az aktív idősödést támogató helyi programok, szolgáltatások, projektek, mechanizmusok;
 • Egy eszköz (egy útmutató) megalkotása a helyi kulcsszereplők részére, melynek segítségével az idősek aktívabb életét tudják elősegíteni;
 • A tapasztalataink megosztása és a legjobb módszerek kidolgozása, hogy hogyan terjesszük azokat a kulcsszereplők körében.

Főbb tevékenységek:

 • Workshopok szervezése a partnerek részére, melyek Budapesten kerültek megrendezésre 2 alkalommal. Témák: alaphelyzet felmérése a résztvevő városokban/országokban, közösségek bevonásának módszerei.
 • Helyi “world café” (a közösségek véleményének megismerését szolgáló csoportmunka módszer) események nyugdíjasok, idősügyi szervezetek, egyetemi és városi intézmények részvételével, az érintettek véleményének és ötleteinek megismerésére.
 • Az érintett szervezetek, döntéshozók, és a WHO Európai Egészséges Városok Hálózat tagjainak tájékoztatása azokról a lehetséges intézkedésekről, amelyek javíthatják az aktív idősödést városukban, illetve országukban.
 • Útmutató készítése a projekt tapasztalataival és a programok, projektek, szolgáltatások és módszerek összegyűjtött jó gyakorlataival.

Eredmények:

Az aktív időskort támogató tevékenységek, programok sok hasonlóságot mutatnak, valószínűleg a hasonló (és sok esetben közös) történelmi múltnak köszönhetően.

Az egészségügyi és szociális szolgáltatások körében nem sok különbséget találtunk. Az idősek anyagi támogatására sokféle megoldást láttunk speciális adókedvezmények, utazási kedvezmények vagy kulturális eseményeken való részvétel támogatásának formájában. A nyugdíjas klubok, szervezetek, idősek nappali intézményei mind a négy városban megtalálhatók, melyek különböző programokat biztosítanak az időseknek. A szenior akadémiák mindenhol nagyon népszerű programok, elősegítve az idősek intellektuális aktivitását és a személyes kapcsolatok kialakulását.  Az önkéntesség minden partner számára fontos kérdés, és olyan mechanizmusokat kell kialakítani, amelyek segítségével az önkéntesek és a szervezetek egymásra találhatnak.

A hasonlóságokon túl minden partnervárosban/országban találtunk olyan jó példákat, amelyek a többiek számára is érdekesek, így a partnerek egymástól új ötleteket és hatékony programokat tanultak az aktív időskor támogatásával kapcsolatos adott terület kezelésére. Brno nagy tapasztalattal rendelkezik az intergenerációs tevékenységekben; Łódź egy nagyon hatékony kommunikációs eszközzel rendelkezik az idősek tájékoztatására a városban elérhető programokról és egyéb lehetőségekről; Dunaszerdahely adókedvezményeket biztosít a nyugdíjasok számára az időskorúak terheinek csökkentése érdekében; Magyarországon a támogató jogi, adózási háttér és a nyugdíjas szövetkezetek rendszere elősegíti a nyugdíjasok munkavállalását.

Az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete pécsi szervezete, az Egészséges Városért Alapítvány, a pécsi world café esemény tapasztalatai és az ott elhangzott igények alapján, felvállalja, hogy rendszeres időközönként összegyűjti és helyi médiumokhoz megjelentetésre eljuttatja az időseket érintő híreket, információkat.

A projekt tapasztalatait megosztjuk az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete tagvárosaival, valamint az európai hálózatban résztvevő közel 1400 várossal is.