Élőláncot szerveztek az egyetemfoglaló diákok az SZFE-től az Országházig

Cikkünk frissítése óta eltelt 3 hét, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.
Kezdés

Vasárnap délutánra szerveztek stafétaláncot a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói. Az akció célja, hogy eljuttassák az Országházba nyílt levelüket, a Magna Charta Universitatumot, amelyben az egyetemfoglaló diákok lefektették azokat az alapelveket, amelyek szerint hajlandók tárgyalni az iskola fenntartójával - írja az Index.

Fotó: Index.hu

A diákok

  • jelenlegi formájában elutasítják az egyetem modellváltásáról szóló törvényt,
  • elutasítják az alapítvány kuratórium és felügyelőbizottság kinevezésének a módját, így mind a két jelenlegi testületet is,
  • elutasítják a fenntartó által elfogadott alapdokumentumokat,
  • elutasítanak bármilyen önkényesen kinevezett új vezetőséget,
  • követelik a szenátus jogköreinek a visszaállítását,
  • követelik a távozó  szenátus által megfogalmazott dokumentumok elfogadását,
  • követelik, hogy az alapítvány alapító jogai ne kerüljenek az államtól az alapítványhoz,
  • követelik, hogy az állam ne vonulhasson ki teljesen az egyetem finanszírozásából,
  • követelik, hogy az egyetem neve kerüljön vissza az alapítvány nevébe (most úgy hívják, hogy a Színház- és Filmművészetért Alapítvány) és
  • követelik a jelenlegi kuratórium lemondását.

Magna Charta Universitatum néven írtak egy kiáltványt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) diákjai. Ebben fektették le azokat az alapelveket, amelyek mentén hajlandóak tárgyalni az egyetem fenntartójával, és amelyet vasárnap délután kívánnak eljuttatni az Országházba. A diákok stafétaláncot szerveznek a Vas utcai épülettől a Országházig, útközben pedig érinteni szeretnék az SZFE Szentkirály utcai épületét, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, az ELTE BTK épületét, a Corvinus Egyetemet és a Károli Gáspár Református Egyetemet is. Úgy számolnak, hogy ehhez ötezer emberre van szükségük.

Fotó: Index.hu

Az Indexen olvasható a teljes Magna Charta Universitatum, ami így szól:

» A Színház- és Filmművészeti Egyetem közössége az Universitas évezredes eszméjéhez, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatához (1948), a Magna Charta Universitatumhoz (1988) és a 155 éves SZFE hagyományaihoz híven, ünnepélyesen kihirdeti azokat az alapelveket, amelyek jelenleg és a jövőben az egyetem küldetését fenntartani hivatottak.  Az egyetemi autonómia évszázadok óta megkérdőjelezhetetlenül fontos és nélkülözhetetlen egyetemes érték, amely az európai kultúrában gyökerezik; és mint ilyen, a magyar jogállamiság és demokratikus értékrendszer szerves részét képezi. Az „európai egyetem” alighanem a nyugati világ egyik leghosszabb folyamatos történettel rendelkező társadalmi alapintézménye.  

A FELSŐOKTATÁS HAGYOMÁNYOS, LASSAN ÉVEZREDES AUTONÓMIÁJA ELENGEDHETETLEN FELTÉTELE A TEVÉKENY, PRODUKTÍV OKTATÓ- ÉS KUTATÓMUNKÁNAK. A FELSŐOKTATÁSI AUTONÓMIÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ EURÓPAI EGYETEMEK AUTONÓMIÁJÁT RÖGZÍTŐ KIÁLTVÁNY, A MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM AZ EGYETEMEK POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI HATALOMTÓL VALÓ ELKÜLÖNÜLÉSÉT HANGSÚLYOZZA, ÉS AZ EGYETEMEK ERKÖLCSI, SZELLEMI FÜGGETLENSÉGÉT EMELI KI: EZT A FAJTA FÜGGETLENSÉGET JÓVAL LÉNYEGESEBBNEK TARTJA A GAZDASÁGI AUTONÓMIÁNÁL. 

Ezt a jogot bontja ki a hazai felsőoktatás eddigi szabályozása során is alapul vett Magna Charta Universitatum négy alapelve. Ezek rögzítik, hogy az egyetem autonóm intézmény, és ahhoz, hogy teljesíthesse feladatát, a kultúra értékeinek létrehozását és átadását, minden politikai, gazdasági és ideológiai hatalommal szemben függetlennek kell lennie. Mindezeken felül az egyetem működése során nélkülözhetetlen a kutatás, az oktatás, a képzés szabadsága, amelynek tiszteletben tartását az államhatalomnak és az egyetemeknek saját illetékességi körükön belül biztosítaniuk kell. Ezen elvekkel összhangban áll hatályos Alaptörvényünk, amely a Szabadság és felelősség címet viselő részében deklarálja, miszerint Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá – a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében – a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát. A felsőoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti rendjüket törvény szabályozza. 

Az SZFE autonóm intézmény, amely oktatással, művészeti tevékenységgel és tudományos kutatással hozza létre és adja át a kultúra értékeit. Az egyetem oktatási, művészeti és kutatási tevékenysége elválaszthatatlan egymástól. Az újraértelmezett tradíciókra építve és a társadalmi folyamatokra is figyelve követnie kell a diszciplínák változásait. Erkölcsi és szellemi értelemben függetlennek kell lennie minden politikai és gazdasági befolyástól. Az oktatás, a művészet és a kutatás szabadsága az SZFE működésének alapelve; ezt a mindenkori fenntartónak és az egyetemi közösségnek tiszteletben kell tartania.  

A türelmetlenséget elutasító, a párbeszédre mindig kész egyetem a tanárok és diákok együttműködésének kivételezett helye. A tanároké, akik képesek ismereteik átadására és rendelkeznek mindazon eszközökkel, amelyek tudásuk továbbfejlesztéséhez szükségesek; a diákoké, akik jogosultak, alkalmasak és készek ismereteik gyarapítására.  

Az SZFE európai és magyar egyetemként a humanista hagyományok letéteményese, folyamatosan törekszik az egyetemes ismeretek  gyarapítására és megosztására, küldetésének teljesítése érdekében nem vesz tudomást földrajzi vagy politikai határokról, és hangsúlyozza a kultúrák kölcsönös ismeretének és kölcsönhatásának parancsoló szükségességét. 

Fotó: Index.hu

Az egyetemi közösség minden tagjának elemi joga, hogy hozzájusson azokhoz az eszközökhöz és lehetőségekhez, amelyek révén megőrizhető a az oktatás, a művészet és a kutatás szabadsága. 

A tanárok kiválasztásánál, valamint jogaik és kötelezettségeik meghatározásánál annak az elvnek kell teljesülnie, hogy a művészeti tevékenység és a tudományos kutatás elválaszthatatlan az oktatástól.  

Az egyetemnek biztosítania kell a hallgatók szabadságát és azokat a feltételeket, amelyek között tanulmányaikat eredményesen folytathatják, az egyetemes emberi értékeket elsajátíthatják, esküjükhöz híven, a magyar kultúra felvirágoztatásának szolgálatában.  

Az egyetemi közösség kötelezi magát, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a mindenkori fenntartó (valamint a nemzeti és a nemzetek feletti, illetékes szervezetek és intézmények) az SZFE működésének feltételeit a fentebb kihirdetett alapelvek és eszközök tiszteletben tartásával alakítsa ki és biztosítsa.

Fotó: Index.hu

(via Index.hu / fotók: Index.hu)


Híreinknek egy részét közöljük a közösségi oldalakon keresztül. A teljes tartalom csak a Pécs Aktuálon olvasható!


Előző sztori

Legalább 550 emlősfaj kihalhat ebben az évszázadban

Következő sztori

Féléven át fokozott rendőri ellenőrzés indul mától Baranyában is