Címlap Vélemény Képmutatók há...

Képmutatók háborgása

Cikkünk frissítése óta eltelt 10 hónap, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Ha Orbán náci, mert (tévesen) alkalmazza a faj kifejezést, akkor náci Soros György, a Helsinki Bizottság, az EU, az ENSZ és így tovább, hisz ők is (ugyanúgy tévesen) használják.

Kétségkívül nem szerencsés a „faj” kifejezés használata bizonyos szövegkörnyezetben; úgy mint faj(gyűlölet), faji(egyenlőség), faji(kirekesztés), stb., hiszen az emberiség egy fajba tartozik, de ne tegyünk már úgy, mintha a szó (vitatható) magyar nyelvben való használatából következne az, hogy valaki náci. Ha így lenne, akkor náci szervezet a Helsinki Bizottság és náci Soros György is. (És több száz jogvédő szervezet, az ENSZ, az EU minden intézménye és így tovább.)

Sorost kérdezi például a Népszava újságírója a 90. születésnapján, majd idézi a „filantrópot”:

„Vagyis amikor a nyílt társadalom ügyében szerte a világban ugyanazokkal a kérdésekkel, mint a diszkriminációval, a faji kirekesztéssel, a totalitárius rezsimekkel szemben lépek fel, nem összeesküvést szövök, hanem nyíltan életem küldetését valósítom meg.”

A Helsinki Bizottság tanulmánya 2008-ból: A „faj” és a „nemzetiség”, mint üldözési okok értelmezése és összehasonlítása. Részlet:

„Ebben az összefüggésben a fajt a legszélesebb értelemben kell érteni, ideértve mindazon etnikai csoportokat, amelyeket a közvélemény ilyenként tart számon. Gyakran ez magában foglalja a közös leszármazás szerinti sajátos társadalmi csoportot, mint a nagyobb populáción belüli kisebbséget.

Világszerte a faji okokból történő diszkriminációnak tekintik az emberi jogok legszembetűnőbb megsértésének. A faji diszkrimináció ezért fontos elem az üldözés fennállásának meghatározásában.”

Érdemes esetleg az „Európai Tanács 2000/43/EK irányelve (2000. június 29.) a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról” szóló dokumentumba beleolvasni!

És így tovább, százával lehet idézni a kifogásolt, „pontatlan” szóhasználatot, amiből nem ered az, hogy Soros vagy Orbán, esetleg a Helsinki Bizottság náci lenne.

Soroljam még?

Nem férne bele a napunkba, mégsem nevezzük nácinak azokat, akik a faj kifejezést ilyetén módon használják.

Szerző: Nagy Ervin filozófus

A teljes poszt ITT olvasható.